OM FÖRLAGET
BOKPROJEKT – VI HJÄLPER DIG
KÖPINFORMATION
VÅRA BÖCKER
KONTAKT
HEM
AKTUELLT

Karolinerna Turdfjäll & Höljeman
Soldat- och familjeliv i 1700-talets Norrland

Dit vinden bär oss

Tyresö torp och gårdar
OM FÖRLAGET

HAR DU ETT BOKPROJEKT på gång och vill ha kontakt med ett förlag som tar hand om allt?

HAR DU SKRIVIT ner dina minnen och vill se ditt arbete utgivet i bokform?

PLANERAR hembygdsföreningen eller organisationen en kulturhistorisk bok?

HAR DU ETT MANUS i något annat ämne som lämpar sig för bokutgivning?

Kulturhistoriska Bokförlaget hjälper organisationer, institutioner, föreningar och enskilda personer med bokutgivning. Böckerna blir professionellt framställda och utgivna till rimlig kostnad. Vi ger goda råd inför utgivningen, korrekturläser och ger manusen tilltalande typografi, om så önskas med illustrationer. Vi svarar för hela produktionen av boken i önskad upplaga och hjälper till med marknadsföringen. Kulturhistoriska Bokförlaget är även specialiserat på utgivning i små upplagor! Hela tiden sker produktionen till fast pris som avtalas i förhand.

Före utgivning och produktion
När du presenterar ditt manus eller bokidé för förlaget, väljer du själv ambitionsnivå för utgivningen. Det är hela tiden uppdragsgivaren som bestämmer hur ambitiöst projektet ska vara. Förutom produktionen svarar förlaget för att boken presenteras i aktuell bokhandel och annonseras till bokhandeln över hela landet. Den erbjuds även landets bibliotek. I samråd med uppdragsgivaren arbetar vi fram marknadsföringsplaner. Boken tas upp i Kulturhistoriska Bokförlagets utgivningslistor och hålls därmed tillgänglig för den intresserade allmänheten. Uppdragsgivaren väljer hur stor del av upplagan han eller hon vill sälja själv.

Kulturhistoriska Bokförlaget
Bakom Kulturhistoriska Bokförlaget står flera personer med gedigen förlags- och redaktörskompetens. Ulf Heimdahl är bokförläggare, och har samma roll i Kulturhistoriska Bokförlagets systerförlag, Informationsförlaget, med 40 års erfarenhet av bokförläggeri.


Hur västvärlden fylldes med musik
Musiken har spridits över västvärlden när människor, företag och andra organisationer har länkat ihop sina musikaliska visioner i klingande kedjor.
KULTURHISTORISKA BOKFÖRLAGET
red[at]kulturhistoriska.se
Telefon 08-545 560 50
Bilden är hämtad ur boken Klanger från fyra sekel,
utgiven av Kulturhistoriska Bokförlaget. Foto M Aronson.