OM FÖRLAGET
BOKPROJEKT – VI HJÄLPER DIG
KÖPINFORMATION
VÅRA BÖCKER
KONTAKT
HEM
AKTUELLT

Karolinerna Turdfjäll & Höljeman
Soldat- och familjeliv i 1700-talets Norrland

Dit vinden bär oss

Tyresö torp och gårdar
Ajkboar
– om bygden, människorna och livsvillkoren i Eke under 500 år

Klicka för större bild - Tack vare omfattande arkivstudier kan författaren ge en utförlig redogörelse över befolkningen i sin hemsocken Eke på Gotland. Här redovisar han namnen på bönderna på de olika gårdarna och på familjernas medlemmar i en obruten rad under en lång följd av år.

Boken innehåller intressanta skildringar av människoöden och händelser i bygden, t ex

 • om den lama kvinna som bars till sockenstugan där hon lärde barnen att läsa
 • om Amerikaarvet som förändrade livet på gården
 • om drängen som gifte sig med änkan och fick visa sin duglighet som bonde – blev till slut nämndeman
 • om den berömda Bondedagboken från en av gårdarna, där händelser berättas ur bondens perspektiv under en period av ca 150 år, skriven av fem generationer bönder.

Dessutom berättar Torgny O. Andersson om många ämnen: ting och domare, båtsmän, gårdarnas bomärken, jakt och fiske, fattigfolket mm.

Eke är en liten socken som inte skiljer sig så mycket från övriga strandsocknar på södra Gotland, utom i ett avseende. Den är mycket väldokumenterad. Troligen är Eke den mest beskrivna socknen på Gotland, ja kanske t o m i hela Sverige. Här kan nämnas följande:
 • Ett 40-tal berättelser och tidningsartiklar om människor och livsöden i Eke skrivna av Karl H Andersson under perioden 1948 – 1967.
 • En sockenbok ”Eke socken” utgavs 1965 av Karl H Andersson.
 • Fyra akademiska uppsatser som handlar om socknens förhistoria och om dess bebyggelse skrevs under perioden 1982 – 1999.
 • Redovisningar av det omfattande materialet, inklusive två databaser, för ett större arkeologiskt projekt inom socknen. Materialet sammanställdes under åren 1993 – 1999.
 • En bok om sockens alla fastigheter, ”Jordabok för Eke socken 1875 – 1995”, utkom 1998.
 • Boken ”Eke sockens förhistoria” utkom 2000.
 • Häftet ”50-åreberättelse för Eke Hembygdsförening”, utgavs 2001.

Härtill kommer nu sockenboken Ajkboar.

Bokfakta
Titel: Ajkboar
ISBN:
91-975749-2-9
Författare:
Torgny O. Andersson
Antal sidor: 390
Bandtyp:
Inbunden
Utgivningsår:
2005
Boken är tyvärr slut, men den kan finnas via andra kanaler.
Se Köpinformation
KULTURHISTORISKA BOKFÖRLAGET
red[at]kulturhistoriska.se
Telefon 08-545 560 50
Bilden är hämtad ur boken Klanger från fyra sekel,
utgiven av Kulturhistoriska Bokförlaget. Foto M Aronson.