OM FÖRLAGET
BOKPROJEKT – VI HJÄLPER DIG
KÖPINFORMATION
VÅRA BÖCKER
KONTAKT
HEM
AKTUELLT

Karolinerna Turdfjäll & Höljeman
Soldat- och familjeliv i 1700-talets Norrland

Dit vinden bär oss

Tyresö torp och gårdar
Skånsk allmogekonst
Klicka för större bild - Skåne är ett av de landskap i Sverige där folkkonsten har haft mycket stor betydelse för allmogen, både till vardag och fest, och där många av föremålen bevarats till eftervärlden. Det har till stor del skilt sig från övriga landet, dels för att Skåne var ett gammal-danskt kulturområde och dels för att stora delar av befolkningen var mycket konservativ. Ett relativt välstånd fanns också, åtminstone hos de självägande bönderna vilket bidragit till det rika föremålsbeståndet.

Författaren Per-Axel Hylta (1930-2020) hade ett livslångt inhämtande av kunskap bakom sig och i boken Skånsk allmogekonst kombinerar han djupt kunnande om föremålen, människorna bakom dem, aktsamhet om det ursprungliga och ger oss därigenom en mångfasetterad bild av det skånska bondesamhället. Boken bygger bland annat på hundratals bouppteckningar och annat källmaterial.

Skånsk allmogekonst är rikt illustrerad med många nytagna bilder av Erik Karlsson. Knut Knutson, känd från Antikrundan på SVT, har skrivit förordet.Bokfakta
Titel: Skånsk allmogekonst
ISBN:
978-91-87151-03-3
Författare:
Per-Axel Hylta
Antal sidor: 192
Bandtyp:
Inbunden
Utgivningsår:
2013-07-25
Pressmaterial
Pressmedelande (pdf)
Bokbild (1537x2247)
Boken är tyvärr slut, men den kan finnas via andra kanaler. Se Köpinformation
KULTURHISTORISKA BOKFÖRLAGET
red[at]kulturhistoriska.se
Telefon 08-545 560 50
Bilden är hämtad ur boken Klanger från fyra sekel,
utgiven av Kulturhistoriska Bokförlaget. Foto M Aronson.