OM FÖRLAGET
BOKPROJEKT – VI HJÄLPER DIG
KÖPINFORMATION
VÅRA BÖCKER
KONTAKT
HEM
AKTUELLT

Karolinerna Turdfjäll & Höljeman
Soldat- och familjeliv i 1700-talets Norrland

Dit vinden bär oss

Tyresö torp och gårdar
Ekonomisk kulturhistoria
Bildkonst, konsthantverk och scenkonst 1720–1850

Klicka för större bild -

Konstnärers och konsthantverkares ekonomi i 1700-talets Stockholm
Det svenska 1700-talets kulturhistoria var inte bara estetisk, den var också materiell. Ekonomisk kulturhistoria fokuserar på en förbisedd men central aspekt av 1700-talets kulturella guldålder: konstnärers och konsthantverkares ekonomi i det dåtida Stockholm. Huvudstaden var ett centrum för kulturarbetare och deras mecenater och deras arbete ansågs ha nationalekonomisk betydelse.

Staten främjar konstnärlig utveckling
Konst och hantverk var föremål för en aktivistisk statlig politik sedan slutet av 1600-talet. Man betraktade konstindustrin som en del av ett näringspolitiskt sammanhang. Främjandet av handel och manufaktur var tänkt att skapa ett växande välstånd inom landet efter det krigiska 1600-talet. Därför lagstiftade man i början av 1700-talet om nya institut som hallrätten och konstakademien tillkom. De främjade en friare konstnärlig utveckling jämfört med skråväsendet samtidigt som konst och konsthantverk blev mer kommersiellt inriktat och ibland ekonomiskt framgångsrikt.

Ett komplicerat spindelnät av krediter, finansiella transaktioner och borgensförbindelser
Konst blev nu även en vara som såldes på en växande marknad. De flesta konstnärer identifierade sig som hantverkare. En viktig fråga bakom antologins undersökningar är i vilken grad kulturarbetares försörjning skilde sig åt beroende på vilka institutioner de tillhörde: skråväsendet, hovet, adliga hushåll, konstakademien eller hallrätten. Den andra huvudfrågan är hur de undersökta konstnärerna och konsthantverkarnas finansiella nätverk var sammansatta. Deras ekonomi bestod av ett komplicerat spindelnät av krediter. De hade dels fordringar och skulder mellan varandra för köp av material, varor och tjänster. Dels hade de fordringar på kunder och skulder till privata bankirer och mecenater. Deras ekonomi utgjorde en myriad av finansiella transaktioner och borgensförbindelser. Det visar de många konkurserna.

Boken är ett samarbete inom konstvetenskap och ekonomisk historia
Bokens undersökningar har utformats i ett samarbete mellan disciplinerna konstvetenskap och ekonomisk historia efter internationella förebilder. Undersökningarna omfattar såväl yrkena målare, möbelsnickare och scenarbetare som fallstudier av Pehr Hilleström, Pehr Hörberg och Carl Enhörning.

Klas Nyberg
Klas Nyberg är verksam som professor i modevetenskap vid Stockholms universitet. Han har en bakgrund som professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet med inriktning på 1700-talets näringsliv och finansväsen.


Bokfakta
Titel: Ekonomisk kulturhistoria
ISBN:
978-91-87151-09-5
Författare:
Klas Nyberg
Antal sidor: 264
Bandtyp:
Inbunden
Utgivningsår:
2017-03-30
Pressmaterial
Pressmedelande (pdf)
Bokbild (1388x1523)
myNEWSdesk
Köp boken i bokhandeln
eller
Köp boken på Adlibris
Köp boken på Bokus
Köp boken på CDON
KULTURHISTORISKA BOKFÖRLAGET
red[at]kulturhistoriska.se
Telefon 08-545 560 50
Bilden är hämtad ur boken Klanger från fyra sekel,
utgiven av Kulturhistoriska Bokförlaget. Foto M Aronson.