STARTSIDA
BÖCKER & PROJEKT
EN EGEN BOK
KONTAKT
KÖPINFORMATION
HEM
EXEMPEL PÅ
UPPDRAG

Sand, en bok för tonåringar på temat hopp, framtidstro och självförtroende.


Den mest kompletta boken för den som vill förverkliga drömmen om Spanien


Alla tiders Sundbyberg
Turbiner från Finspång.
Från STAL till Siemens 1913 - 2013

Klicka för större bild - Siemens Industrial Turbomachinery har ursprung i Svenska Turbinfabriks AB Ljungström (STAL), grundat 1913. Företaget har i hundra år verkat i Finspång och där utvecklat och tillverkat ångturbiner i världsklass. Sedan 1950-talet har STAL även varit internationellt framstående inom gasturbiner. Företaget blev 2003 en del av Siemens-koncernen.

STAL grundades för att exploatera den geniala ångturbin som Birger Ljungström hade uppfunnit och utvecklat tillsammans med sin bror Fredrik. Siemens Industrial Turbomachinery har också en rot i AB de Lavals Ångturbin, grundat 1893 av Gustaf de Laval som tio år tidigare hade uppfunnit ångturbinen. Företaget verkade i Nacka utanför Stockholm innan samgåendet med STAL 1959.

I denna bok berättar Anders Johnson om den svenska ång- och gasturbinhistorien, som också är en viktig del i den internationella kraftteknikens historia. Boken ges ut i samband med Siemens 100-årsjubileum 2013.

Anders Johnson är skriftställare med inriktning på svensk näringslivshistoria. Han fick 2009 Studieförbundet Vuxenskolans Sokratespris för folkbildande insatser inom svensk industrihistoria. År 2010 fick han Svenskt Näringslivs pris till Curt Nicolins minne för skriftställeri kring svensk näringslivshistoria.

»Det vi som beställare av boken om turbiner från Finspång har uppskattat i samarbetet med Informationsförlaget är att de har genomfört projektet på ett mycket professionellt sätt. Samtidigt har förlagets medarbetare varit mycket lyhörda för våra synpunkter. Det har varit ett alltigenom roligt och stimulerande samarbete som lett till ett lyckat resultat i form av två värdefulla bokutgåvor.«


INGER WELANDER, F.D. INFORMATIONSANSVARIG,
SIEMENS INDUSTRIAL TURBOMACHINERY AB, FINSPÅNG

Intresserade kan beställa boken via Siemens Industrial Turbomachinery AB.
Telefon 0122-810 00. E-post: sit-ab.energy@siemens.com


Bokfakta
Titel
Turbiner från Finspång. resp. Turbines from Finspång.
ISBN
978-91-7736-618-8
978-91-7736-630-0
Författare
Anders Johnson
Antal sidor
256
Utgivningsår
December 2012
Intresserade kan beställa boken via Siemens Industrial Turbomachinery AB. Telefon 0122-810 00. E-post: sit-ab.energy@siemens.com
INFORMATIONSFÖRLAGET
red[at]informationsforlaget.se
Telefon 08-545 560 50
Bilden är hämtad ur boken STOCKHOLM NATT & DAG,
utgiven av Informationsförlaget. Foto Trons/Scanpix.