STARTSIDA
BÖCKER & PROJEKT
EN EGEN BOK
KONTAKT
KÖPINFORMATION
HEM
EXEMPEL PÅ
UPPDRAG

Sand, en bok för tonåringar på temat hopp, framtidstro och självförtroende.


Den mest kompletta boken för den som vill förverkliga drömmen om Spanien


Alla tiders Sundbyberg
Femtio år av forskningsfinansiering
Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse,
Tore Browaldhs stiftelse, 1961 - 2011

Klicka för större bild - För femtio år sedan beslutade Svenska Handelsbanken att vid bankens nittioårsjubileum avsätta fem miljoner kronor till en stiftelse för samhällsvetenskaplig forskning. Sedan dess har ytterligare ett antal avsättningar på 120 miljoner kronor gjorts för att hedra bankens centralfigurer under ett halvt sekel: Tore Browaldh, Jan Wallander och Tom Hedelius. Kapitalet har förvaltats väl och vid utgången av 2010 hade Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse tillsammans en förmögenhet som översteg 4 miljarder kronor.

Under sin verksamhetstid har stiftelserna delat ut 1,3 miljarder i löpande penningvärde. Bara i år delar man ut en bra bit över 100 miljoner kronor. I den nyutkomna boken, ”Femtio år av forskningsfinansiering”, berättar Bo Damberg och professorerna Hans Tson Söderström och Lars Engwall – som alla tre i olika roller varit med länge i stiftelsernas arbete – om stiftelsernas historia och verksamhet, samt om vilka prioriteringar man har gjort under åren. Och hur obyråkratiska och effektiva arbetsformer har gynnat svensk forskning. Under åren 2003-2009 beräknas stiftelserna ha stått för mer än hälften av alla de medel som olika stiftelser och forskningsråd ställt till den samhällsekonomiska forskningens förfogande i Sverige. Stiftelsernas verksamhetsområde är främst företagsekonomi och nationalekonomi med ekonometri, men även ekonomisk historia. Under stiftelsens första tid dominerades bilden av relativt små anslag till enskilda forskare. I dag dominerar anslag till stora forskningsprogram med höga krav på akademisk kvalitet. En annan huvudlinje är att på olika sätt stimulera internationalisering av svensk ekonomisk forskning. I boken beskriver professorerna Tore Ellingsen, Sten Jönsson, Leif Melin och Torsten Persson vilken betydelse stiftelserna haft för deras institutioner och den forskning de bedriver. Författarna hoppas att boken ska stimulera till nya kreativa och kvalificerade ansökningar till stiftelserna. För mer information om stiftelsernas verksamhet eller boken, vänligen kontakta Forskningsstiftelserna, Stiftelsetjänst, Handelsbanken, 106 70 Stockholm.

Titel Femtio år av forskningsfinansiering
Redaktion Bo Damberg, Jonas Rehnberg
Redaktionsråd Lars Engwall, Hans Tson Söderström
Omfång 96 sidor
Bokband Häftad, danskt band
ISBN 978-91-7736-625-6
Utgivning November 2011


Bokfakta
Titel
Femtio år av forskningsfinansiering
ISBN
978-91-7736-625-6
Författare

Antal sidor
96 sidor
Bandtyp
Mjuka pärmar
Utgivningsår
november 2011
För mer information om stiftelsernas verksamhet eller boken, vänligen kontakta Forskningsstiftelserna, Stiftelsetjänst, Handelsbanken, 106 70 Stockholm .
INFORMATIONSFÖRLAGET
red[at]informationsforlaget.se
Telefon 08-545 560 50
Bilden är hämtad ur boken STOCKHOLM NATT & DAG,
utgiven av Informationsförlaget. Foto Trons/Scanpix.