OM FÖRLAGET
BOKPROJEKT – VI HJÄLPER DIG
MÖT NÅGRA AV FÖRLAGETS FÖRFATTARE OCH UPPDRAGSGIVARE
KÖPINFORMATION
VÅRA BÖCKER
KONTAKT
HEM
NYHETER

Ingarödagboken 1860–1914.

Smycken som huvudsak.

Hur västvärlden fylldes med musik.
HAR DU SKRIVIT ner dina minnen och vill se ditt arbete utgivet i bokform?

PLANERAR hembygdsföreningen eller organisationen en kulturhistorisk bok?

HAR DU ETT MANUS i något annat ämne som lämpar sig för bokutgivning?

Kulturhistoriska Bokförlaget hjälper enskilda personer, föreningar, organisationer och institutioner med bokutgivning. Böckerna blir professionellt framställda och utgivna till rimlig kostnad. Vi ger goda råd inför utgivningen, korrekturläser och ger manusen tilltalande typografi, om så önskas med illustrationer. Vi svarar för hela produktionen av boken i önskad upplaga och hjälper till med marknadsföringen. Kulturhistoriska Bokförlaget är även specialiserat på utgivning i små upplagor! Hela tiden sker produktionen till fast pris som avtalas i förhand

Före utgivning och produktion
När du presenterar ditt manus eller bokidé för förlaget, väljer du själv ambitionsnivå för utgivningen. Vi erbjuder olika bas- och tillläggspaket till fasta priser. Det är hela tiden författaren som bestämmer hur ambitiöst projektet ska vara. Förutom produktionen svarar förlaget för att boken presenteras i aktuell bokhandel och annonseras till bokhandeln över hela landet. Den erbjuds även landets bibliotek. I samråd med författaren arbetar vi fram marknadsförings-planer. Boken tas upp i Kulturhistoriska Bokförlagets utgivningslistor och hålls därmed tillgänglig för den intresserade allmänheten. Författaren väljer hur stor del av upplagan han eller hon vill sälja själv.

Kulturhistoriska Bokförlaget
Bakom Kulturhistoriska Bokförlaget står flera personer med gedigen förlags- och redaktörskompetens: Ulf Heimdahl är bokförläggare i Informationsförlaget med 25 års erfarenhet av bokförläggeri och Jan Malmstedt är redaktör med över 30 års erfarenhet av denna verksamhet, han har även erfarenhet som författare av flera egna böcker, bl.a. med anknytning till hembygdsfrågor.
 

Orgelliv
Stommen i Orgelliv är en inventering av 177 orglar i 117 av Stockholms kyrkor.
KULTURHISTORISKA BOKFÖRLAGET
Box 6884, 113 86 Stockholm
Telefon 08-545 560 50
Bilden är hämtad ur boken Klanger från fyra sekel,
utgiven av Kulturhistoriska Bokförlaget. Foto M Aronson.