OM FÖRLAGET
BOKPROJEKT – VI HJÄLPER DIG
MÖT FÖRLAGETS UPPDRAGSGIVARE
KÖPINFORMATION
VÅRA BÖCKER
KONTAKT
HEM

Hur västvärlden fylldes med musik.
BOKPROJEKT – VI HJÄLPER DIG

Behöver du hjälp med att ge ut böcker?

Kulturhistoriska Bokförlaget utför bokproduktion och förlagslösningar på uppdrag av samhälls- och kulturliv – och även privatpersoner – sedan många år.

Böcker kan användas av alla slags organisationer och samhällsinstitutioner, både större och mindre. Det visar sig ofta att en egen bok inte blir mer kostsam att producera än en traditionell folder i fyrfärg. Flera av de böcker som Kulturhistoriska Bokförlaget har producerat på uppdrag intresserar också en bredare publik. Dessa finner du därför i den välsorterade bokhandeln.

Kulturhistoriska bokförlaget har specialiserat sig på att producera memoarer, biografier, släktforskning, hembygds- och kulturhistoria, information, fakta, fiktion och debatt i nära samverkan med författare och uppdragsgivare.

Här finns kompetens att ta hand om allt, både för den som har ett färdigt manuskript och den som kommer till oss med några lösa boktankar. Som förläggare tar vi hela ansvaret, från ax till limpa.

KONTAKTA OSS


Exempel på uppdragsgivare, samarbetspartner och understödjare av några bokprojekt hos Kulturhistoriska Bokförlaget
Johan och Jacob Söderbergs stiftelse
Sven och Dagmar Saléns Vetenskaps- och kulturstiftelse
Forskningsstiftelsen Stockholm School of Economics Institute of Research, SIR
Länsstyrelsen i Stockholms Län
Lidingö Hembygdsförening
Statens Kulturråd
Ekerö Hembygdsförening
Stockholms läns blåsarsymfoniker
Stockholms stift
Strängnäs stift
Estrid Ericsons stiftelse
Carina Aris Minnesfond
Konung Gustaf VI Adolfs minnesfond för svensk kultur
Kungliga Patriotiska Sällskapet
Stiftelsen Lars Hiertas Minne  
Stiftelsen Längmanska kulturfonden
Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse
Tore Browaldhs stiftelse
Birgit och Gad Rausings Stiftelse
Norrköpings kommun
Henry Ståhl Fastigheter
Holmen Paper AB
Swedbank
Föreningen Gamla Norrköping


Orgelliv
Stommen i Orgelliv är en inventering av 177 orglar i 117 av Stockholms kyrkor.
KULTURHISTORISKA BOKFÖRLAGET
Box 6884, 113 86 Stockholm
Telefon 08-545 560 50
Bilden är hämtad ur boken Klanger från fyra sekel,
utgiven av Kulturhistoriska Bokförlaget. Foto M Aronson.