OM FÖRLAGET
BOKPROJEKT – VI HJÄLPER DIG
MÖT NÅGRA AV FÖRLAGETS FÖRFATTARE OCH UPPDRAGSGIVARE
Göran Magnusson och Anders Brundin
Björn Kopf
Berit Bryntse
Birgitta Calagos
Barbro Maassen
Kristina af Klinteberg
Lars Östman
Ulla Fredriksson
Klas Nyberg
Anita Lalander
Jan Malmstedt
KÖPINFORMATION
VÅRA BÖCKER
KONTAKT
HEM
NYHETER

KAROLINERNA TURDFJÄLL & HÖLJEMAN

Dit vinden bär oss

Tyresö torp och gårdar
MÖT NÅGRA AV FÖRLAGETS FÖRFATTARE OCH UPPDRAGSGIVARE » Klas Nyberg

KLAS NYBERG HAR SKRIVIT OCH MEDVERKAT I FLERA AV KULTURHISTORISKA BOKFÖRLAGETS BOKPROJEKT


När jag ser tillbaka på de senaste årens utgivning med Informationsförlaget och Kulturhistoriska Bokförlaget kan jag känna en undran, hur blev allt detta möjligt?

En välmatad uppdragshistorik i två band om Stockholms anrika grosshandelssocietet som utkom 2012 och därefter tre kulturhistoriska praktverk utgivna vartannat år 2013, 2015 och 2017 med tre olika forskargrupper. Om 1700-talets och 1800-talet konst- och lyxorienterade textilindustri, om de gross- och detaljhandlare som revolutionerade den samt kultursektorns ekonomi och sociala förhållanden mer generellt.

Det var formgivaren, min vän Majbritt Hagdahl, som förmedlade kontakten med Ulf Heimdahl och hans förlagsgrupp. Majbritt och redaktören Mariana Moustgaard hade jag lärt känna under utgivningen av Stockholms stads monografiserie där jag var forskningssekreterare vid Kommittén för stockholmsforskning. Efter 10 års verksamhet som ekonomihistoriker och nybliven docent i Uppsala blev jag elev på nytt. Jag lärde mig göra riktiga påkostade böcker och var fast! Min avsomnade lust för fotograferandet återuppväcktes.Åter i Uppsala tröttnade jag snart på ekonomiämnenas tilltagande orientering mot internationell publicering i specialisttidskrifter. Jag planerade flera bokverk om äldre ekonomisk historia och fick till min häpnad stort gensvar i flera ekonomiska forskningsstiftelser. Tom Hedelius och Jan Wallanders forskningsstiftelse och Torsten och Ragnar Söderbergs forskningsstiftelse beviljade flera generösa anslag som lade grund för utgivningen hos Kulturhistoriska Bokförlaget. Stockholms universitet kallade mig vid samma tid till en professur i modevetenskap inom humaniora. Cirkeln var sluten.

När professor Håkan Lindgren vid Handelshögskolan i Stockholm rekryterade mig för att skriva första delen i Stockholmshistoriken om grosshandelssocieteten blev det naturligt att rekommendera Ulf Heimdahl som förläggare till också den. Den utkom i tid till julen 2012 med utsökt kvalitet i tryck och formgivning trots snäva tidsramar på Informationsförlaget – Kulturhistoriska Bokförlagets systerförlag.

Under de följande fem åren antog tre mångåriga grundforskningsprojekt bokform. De hade väl vardera ett decennium eller mer på nacken. Med Ulfs drivna förlagsorganisation med generösa anslag som tryggade utgivningen uppstod ett slags dynamik med tempo i fullkomnandet av projekten. Utgivningen kännetecknas av professionalism i alla led: redigering och organisation, grafisk formgivning, professionell korrekturläsning, repro tryckning och bindning. Vi kände oss trygga och kunde ägna oss åt skrivande och bildredaktion. Forskarlagen trivdes och prioriterade deadlines.

Pressröster uttrycker sig uppskattande om böckerna och det utsökta bokhantverket ? Söderbergska handelspriset 2015 och Stockholms stads S:t Eriksmedalj 2018 är utmärkelser som jag fått för dem, men som jag tycker att jag delar med Ulf Heimdahl och hans medarbetare, mina forskargrupper och min egen alldeles särskilda samarbetspartner och vän: Elisabet Stavenow-Hidemark.


Hur västvärlden fylldes med musik
Musiken har spridits över västvärlden när människor, företag och andra organisationer har länkat ihop sina musikaliska visioner i klingande kedjor.
KULTURHISTORISKA BOKFÖRLAGET
Box 6884, 113 86 Stockholm
Telefon 08-545 560 50
Bilden är hämtad ur boken Klanger från fyra sekel,
utgiven av Kulturhistoriska Bokförlaget. Foto M Aronson.