OM FÖRLAGET
BOKPROJEKT – VI HJÄLPER DIG
MÖT NÅGRA AV FÖRLAGETS FÖRFATTARE OCH UPPDRAGSGIVARE
Göran Magnusson och Anders Brundin
Björn Kopf
Berit Bryntse
Birgitta Calagos
Barbro Maassen
Kristina af Klinteberg
Lars Östman
Ulla Fredriksson
Klas Nyberg
Anita Lalander
Jan Malmstedt
KÖPINFORMATION
VÅRA BÖCKER
KONTAKT
HEM
NYHETER

KAROLINERNA TURDFJÄLL & HÖLJEMAN

Dit vinden bär oss

Tyresö torp och gårdar
MÖT NÅGRA AV FÖRLAGETS FÖRFATTARE OCH UPPDRAGSGIVARE » Ulla Fredriksson

ULLA FREDRIKSSON SKREV BOKEN OM DET GLÖMDA BALETTGENIET

Ulla Fredriksson önskade förverkliga sin dröm sedan många decennier, en bok om den bortglömda dansaren Christian Johansson. Hon vände sig då till Kulturhistoriska Bokförlaget. Ulla själv och några fonder med kulturinriktning svarade för bokens finansiering. Nu är boken klar och Ulla säger

»Tack för arbetet med boken. Förlaget har varit både effektivt och visat respekt för mig som författare och uppdragsgivare. Mitt intryck under detta arbete är att Kulturhistoriska Bokförlaget har hög kvalitet på sin utgivning och jag är glad för att få förekomma i ett sådant sammanhang«


Särskilt har Ulla Fredriksson uppskattat samarbetet med sin förlagsredaktör:

»Förlagsredaktören har varit kunnig, kreativ och hela tiden samverkat med gott humör, (så viktigt för en osäker författare). Hennes arbete, tillsammans med formgivarens, är grunden för den beundran som östs över boken, inte minst över bildmaterialet och redigeringen. Jag delar givetvis denna uppfattning.«

Och Ulla Fredrikssons uppskattning för bokens utformning går inte att ta miste på:

»Så betagande vacker, tycker en person som tidigt fick boken. Den måste skickas till Svensk Bokkonst, var hälsningen.«

Bakgrunden till boken är Ullas balettintresse som hon odlat redan från 5–6-årsåldern. Men hennes yrkesbana har rört sig inom det administrativa området och haft en klart internationell inriktning. Under ett uppdrag i Genève stötte hon på namnet Christian Johansson. Där, i Genève, uppmärksammades ett år Vaslav Nijinsky, den fantastiske dansaren och koreografen med sitt djupt tragiska livsöde. Ulla Fredriksson köpte en bok om honom och mötte för första gången Christian Petrovitj Johansson. Det var han som år 1900 såg den 11-årige Vaslav Nijinskys talang och tog ut honom till avancerad skolning. En Johansson bland alla de omsusade, exotiska ryska namnen! Vem var han? Frågan gnagde och många, många år senare hade Ulla Fredriksson kraft och tid att försöka finna svar på sin fråga.

Läs mer om Ulla Fredriksson HÄR!
Läs mer om boken HÄR!

Tillbaka till sidan Möt förlagets författare och uppdragsgivare.


Hur västvärlden fylldes med musik
Musiken har spridits över västvärlden när människor, företag och andra organisationer har länkat ihop sina musikaliska visioner i klingande kedjor.
KULTURHISTORISKA BOKFÖRLAGET
Box 6884, 113 86 Stockholm
Telefon 08-545 560 50
Bilden är hämtad ur boken Klanger från fyra sekel,
utgiven av Kulturhistoriska Bokförlaget. Foto M Aronson.