OM FÖRLAGET
BOKPROJEKT – VI HJÄLPER DIG
MÖT NÅGRA AV FÖRLAGETS FÖRFATTARE OCH UPPDRAGSGIVARE
Göran Magnusson och Anders Brundin
Björn Kopf
Berit Bryntse
Birgitta Calagos
Barbro Maassen
Kristina af Klinteberg
Lars Östman
Ulla Fredriksson
Klas Nyberg
Anita Lalander
Jan Malmstedt
KÖPINFORMATION
VÅRA BÖCKER
KONTAKT
HEM
NYHETER

KAROLINERNA TURDFJÄLL & HÖLJEMAN

Dit vinden bär oss

Tyresö torp och gårdar
MÖT NÅGRA AV FÖRLAGETS FÖRFATTARE OCH UPPDRAGSGIVARE » Lars Östman

LARS ÖSTMAN SKREV HUR VÄSTVÄRLDEN FYLLDES MED MUSIK

Efter att från sin plattform som professor i företagsekonomi ha skrivit böcker av skiftande slag under väldigt många år hade Lars Östman genomfört sin idé att skriva om musikens människor och organisationer, från Gustav Vasa och 1600-talets operor i Venedig till Spotify och andra av aktuella företag för trådlös musikdistribution. Hans manus sträckte sig över flera konventionella gränser och det hade varit mycket roligt att göra lärorika upptäckter och fortfarande roligt att skriva, men erfarenheten hade lärt honom att själva produktionen av en bok inte alltid var särskilt lustfylld. Lars fick kontakt med Kulturhistoriska Bokförlaget och det visade sig att några stiftelser och fonder med olika inriktning var villiga att finansiera utgivningen. Att själva arbetet med produktionen skulle kännas angenämt var viktigt för honom. Det blev en sådan upplevelse:

Tidigare Handelshögskoleprofessorn Lars Östman
har arbetat i över tio år med sin bok om
Hur västvärlden fylldes med musik.
Foto: Juliana Wiklund


»Från första stund fick jag en bra kontakt med förlagschefen Ulf. Han var uppenbart intresserad och ägnade mig och boken stort intresse genom hela projektet. För det mesta var vi överens om hur saker skulle göras och där vi startade från olika håll hade vi en meningsfull diskussion med ömsesidig respekt. Han hade dessutom den utomordentligt goda vanan att medverka till en rapp mail-dialog. Överhuvudtaget blev saker gjorda.«

Lars Östmans bok om Hur västvärlden fylldes med musik är ett viktigt och bitvis okonventionellt bidrag till beskrivningen av musikens historia.
Men även förlagsredaktören och formgivaren bidrog till att göra processen angenäm på det sätt som Lars hade önskat sig. Förlagsredaktören Christian bidrog med idéer på ett konstruktivt sätt utan att bli petig, säger han. Det skapade ett förtroendefullt samarbete. Majbritt, som formgav och satte texten, arbetade snabbt, bra och lyhört på ett sätt som underlättade rejält vid några avgörande tillfällen.

Lars är alltså nöjd med hur processen blev:
»Det är trevligt att ha den här boken och veta att efter nära ett decenniums skrivande av manus slutade det hela med en produktionsprocess som i sig blev rolig. Det är nästan så jag saknar kontakten med förlaget nu när den inte längre är så intensiv.«

Boken kom att få Statens kulturråds litteraturstöd, det så kallade efterhandsstödet, vilket i hög grad gladde Lars:
»Jag ser det som ett tecken på välkommen uppskattning av boken i dess helhet. Den var ett resultat av de gemensamma ansträngningarna från förlaget och mig.«

Läs mer om Lars Östman HÄR!
Läs mer om boken HÄR!

Tillbaka till sidan Möt förlagets författare och uppdragsgivare.


Hur västvärlden fylldes med musik
Musiken har spridits över västvärlden när människor, företag och andra organisationer har länkat ihop sina musikaliska visioner i klingande kedjor.
KULTURHISTORISKA BOKFÖRLAGET
Box 6884, 113 86 Stockholm
Telefon 08-545 560 50
Bilden är hämtad ur boken Klanger från fyra sekel,
utgiven av Kulturhistoriska Bokförlaget. Foto M Aronson.