STARTSIDA
BÖCKER & PROJEKT
EN EGEN BOK
KONTAKT
OM OSS
HEM
EXEMPEL PÅ
UPPDRAG

Den mest kompletta boken för den som vill förverkliga drömmen om Spanien


HFAB 75 ÅR
Mer än en jubileumsbok


Alla tiders Sundbyberg
FPG. 50 år i näringslivets tjänst.
Klicka för större bild - Försäkringsbolaget Pensionsgaranti, ömsesidigt (FPG) bildades 1960. Bolaget tillkom genom en överenskommelse mellan arbetsmarknadens parter i samband med att industritjänstemännens tjänstepensioner etablerades. FPG:s uppgift var att garantera dessa pensioner och samtidigt göra det möjligt för företagen att behålla pensionskapitalet inom bolagen. Det försäkringssystem som man därmed etablerade var en unik konstruktion som både bidrog till att säkerställa pensioner och gjorde det möjligt för företagen att finansiera sin verksamhet utan höga lånekostnader. I denna bok analyseras hur FPG under sin 50 åriga historia anpassade sin verksamhet till fluktuerande konjunkturer och grundläggande marknadsförändringar.

Bokens författare är Mats Larsson, professor vid Ekonomisk-historiska institutionen, Centrum för företagandets historia vid Uppsala Universitet, är författare till ett stort antal skrifter inom sitt specialområde.


Bokfakta
Titel
FPG. 50 år i näringslivets tjänst.
ISBN
978-91-7736-622-5
Författare
Mats Larsson
Antal sidor
Bandtyp
Inbunden
Utgivningsår
Maj 2011
Intresserad av boken? Kontakta PRI Pensionsgaranti
Box 7504,
103 92 Stockholm
Telefon 08-679 06 00
www.pripensionsgaranti.se
INFORMATIONSFÖRLAGET
Box 6884, 113 86 Stockholm
Telefon 08-545 560 50
Bilden är hämtad ur boken STOCKHOLM NATT & DAG,
utgiven av Informationsförlaget. Foto Trons/Scanpix.