STARTSIDA
BÖCKER & PROJEKT
EN EGEN BOK
KONTAKT
OM OSS
HEM
EXEMPEL PÅ
UPPDRAG

Den mest kompletta boken för den som vill förverkliga drömmen om Spanien


HFAB 75 ÅR
Mer än en jubileumsbok


Alla tiders Sundbyberg
Böcker & Projekt
Titel Skuggan och det mystiska dokumentet
Uppdragsgivare Svenskt Näringsliv
Uppgift Produktion i ny upplaga av en ungdomsbok för grundskolans årskurs 4-5 som på ett spännande sätt låter eleverna följa med ett par ungdomar på en spännande resa genom Europa. Boken vill visa på att ingenting är omöjligt, att barnen och ungdomarna kan stå upp för sin rätt och de egentligen kan bli vad de vill och att hela världen är deras.
Utgivning 2019
Titel Varg
Uppdragsgivare Svenskt Näringsliv
Uppgift Flera upplagor av ungdomsbok av den kände barn- och ungdomsboksförfattaren Ulf Nilsson för grundskolans årskurs 4-5 som på ett intresseväckande och lärorikt sätt låter eleverna få en inblick i vad det vill säga att driva ett mindre företag. Boken har givits ut i flera upplagor under åren 2002 till 2018. Till den första utgåvan producerade Informationsförlaget även en fullmatad lärarhandledning.
Utgivning 2002–2018
Titel Drömmen om att leva och bo i Spanien
Uppdragsgivare Casa Media
Uppgift Att ge en så komplett vägledning som möjligt för alla som drömmer om att leva och bo i Spanien, eller som redan hunnit förverkliga sin planer
Utgivning 2018
Titel Från Framtiden mot framtiden. HFAB 75 år 1942 – 2017
Uppdragsgivare Halmstads Fastighets AB, HFAB
Uppgift Att på ett intresseväckande sätt utforma en jubileumsbok som har det lilla extra, som får läsare och bläddrare att verkligen ta till sig boken och att väcka nyfikenhet hos en bredare krets av boende, Halmstadsbor, beslutsfattare och en intresserad allmänhet
Utgivning 2017
Titel Bageri - grunderna som varje bagare måste kunna. 3:e uppdaterade, omarbetade och utökade upplagan
Uppdragsgivare Sveriges bagare och konditorer
Uppgift BAGERI sätter en ny standard för yrket i Sverige. En liknande referensbok har hittills saknats på svenska. Böckerna är framtagna i nära samarbete med lärare, pedagoger och yrkesverksamma bagare och konditorer.
Utgivning 2016
Titel Konditori - grunderna som varje konditor måste kunna. 3:e uppdaterade, omarbetade och utökade upplagan
Uppdragsgivare Sveriges bagare och konditorer
Uppgift KONDITORI sätter en ny standard för yrket i Sverige. En liknande referensbok har hittills saknats på svenska. Böckerna är framtagna i nära samarbete med lärare, pedagoger och yrkesverksamma bagare och konditorer.
Utgivning 2016
Titel Bageri - grunderna som varje bagare måste kunna 1:a upplagan
Uppdragsgivare Sveriges bagare och konditorer
Uppgift BAGERI sätter en ny standard för yrket i Sverige. En liknande referensbok har hittills saknats på svenska. Böckerna är framtagna i nära samarbete med lärare, pedagoger och yrkesverksamma bagare och konditorer.
Utgivning 2014
Titel Konditori - grunderna som varje konditor måste kunna 1:a upplagan
Uppdragsgivare Sveriges bagare och konditorer
Uppgift BAGERI sätter en ny standard för yrket i Sverige. En liknande referensbok har hittills saknats på svenska. Böckerna är framtagna i nära samarbete med lärare, pedagoger och yrkesverksamma bagare och konditorer.
Utgivning 2014
Titel Alla tiders Sundbyberg
Uppdragsgivare Sundbybergs stad
Uppgift Sundbybergs stad vill i bokform berätta om alla gatu- och kvartersnamn och låta dem visa på stadens intressanta historia och hur Sundbyberg ser ut idag.
Utgivning 2014
Titel Noveller för Världens Barn 2013
Uppdragsgivare Radiohjälpens insamling för Världens Barn
Uppgift Att bidra till ett maximalt insamlingsresultat för Radiohjälpens insamling för Världens Barn
Utgivning Hösten 2013
Titel Storköpmän som samhällskraft
Borgerskap och Grosshandelssocietet i Stockholm. Del 1. 1736 - 1850

För enskilt och allmänt väl
Borgerskap och Grosshandelssocietet i Stockholm. Del 2. 1850 - 2010
Uppdragsgivare Stockholms Grosshandelssocietet
Uppgift Dokumentera verksamheten och utvecklingen sedan societetens bildande 1736
Utgivning December 2012
Titel Turbiner från Finspång.
Uppdragsgivare Siemens Industrial Turbomachinery AB
Uppgift Skildra den svenska ång- och gasturbinhistorien inför Siemens 100-årsjubileum 2013
Utgivning December 2012
Titel Kött & Blod
Uppdragsgivare Fastighetskontoret, Stockholms stad
Uppgift Dokumentera Slakthusområdets hundraåriga historia
Utgivning September 2012
Titel Noveller för Världens Barn 2012
Uppdragsgivare Radiohjälpens insamling för Världens Barn
Uppgift Att bidra till ett maximalt insamlingsresultat för Radiohjälpens insamling för Världens Barn
Utgivning Hösten 2012
Titel Framtoning. Så blir du bättre på att kommunicera.
Uppdragsgivare Vidunderlig AB
Uppgift Handbok för chefer och ledare i Sverige med tips och råd för att professionellt kunna kommunicera med omvärlden.
Utgivning Januari 2012
Titel Femtio år av forskningsfinansiering
Uppdragsgivare Handelsbankens stiftelser
Uppgift Stiftelserna är Sveriges största finansiär av ekonomisk forskning och fyller 50 år 2011. Boken redogör för stiftelsernas historia och verksamhet.
Utgivning november 2011
Titel Noveller för Världens Barn 2011
Uppdragsgivare Radiohjälpens insamling för Världens Barn
Uppgift Att bidra till ett maximalt insamlingsresultat för Radiohjälens insamling för Världens Barn.
Utgivning 2011
Titel FPG. 50 år i näringslivets tjänst.
Uppdragsgivare Försäkringsbolaget Pensionsgaranti (FPG)
Uppgift Dokumentera FPG:s 50-åriga historia
Utgivning Maj 2011
Titel Noveller för Världens Barn 2010
Uppdragsgivare Radiohjälpens insamling för Världens Barn
Uppgift Att bidra till ett maxaimalt insamlingsresultat för Radionhjälpens insamling för Världens Barn
Utgivning 2010
Titel Hyrt går hem
Uppdragsgivare Bemanningsföretagen
Uppgift Bemanningsföretagen inom arbetsgivarorganisationen Almega önskade få sin historia nedtecknad och publicerad med anledning av 50-årsjubileet
Utgivning April 2010
Titel Stockholm Natt & Dag
Uppdragsgivare Stockholms Stadsmission
Uppgift En värdig och samtidigt spännande presenten för företag, institutioner och enskilda, vars överskott tillfaller Stockholms Stadsmissions arbete bland människor i utsatthet.
Utgivning 2009
Titel Seco - jag skär
Seco – I cut
Uppdragsgivare Seco Tools AB
Uppgift Att i text och bild i två språkutgåvor, svenska respektive engelska ge en introduktion till och sammanfattande beskrivning av det världsledande företaget Seco Tools och dess verksamhet inom skärande verktyg.
Utgivning 2009
Titel Stockholm School of Economics
Uppdragsgivare Handelshögskolan i Stockholm
Uppgift Att manifetsera hundraårsjubileet med en bok som både presenterar högskolan som den ser ut idag med sin moderna undervisning, forskning och sina internationella kontakter, men även ge en inblick i Handelshögskolans historia och erbjuda ett möte med ett antal av skolans ledande personligheter under detta första sekel.
Utgivning 2009
Titel SYRAT
Uppdragsgivare Unilever
Uppgift Att fokusera på nordisk smak och särskil syran, ättikan, som smaksättare och konserveringsmetod
Utgivning 2009
Titel Noveller för Världens Barn 2009
Uppdragsgivare Radiohjälpens insamling för Världens Barn
Uppgift Att bidra till ett maxaimalt insamlingsresultat för Radionhjälpens insamling för Världens Barn
Utgivning 2009
Titel Folksam 100 år
1908-2008
Uppdragsgivare Folksam
Uppgift Folksam är idag en av Sveriges största försäkringskoncerner med en årlig premieinkomst på över 20 miljarder kronor och ett kapital under förvaltning på över 200 miljarder kronor. Folksam bär därutöver på ett av landets mest kända varumärken. Det finns alltså all anledning att följa bolagets utveckling genom årtiondena.Detta sker genom dessa två volymer - Folksam 1908-2008.
Utgivning 2009
Titel Folksam 100+
Uppdragsgivare Folksam
Uppgift Folksam 100+ Jubileumsbok och bildkavalkad i anslutning till försäkringskoncernens 100-årsjubileum.
Utgivning 2008
Titel Noveller för Världens Barn 2004-2014
Uppdragsgivare Radiohjälpens insamling för Världens Barn
Uppgift Att bidra till ett maxaimalt insamlingsresultat för Radionhjälpens insamling för Världens Barn
Utgivning 2004-2013
INFORMATIONSFÖRLAGET
red[at]informationsforlaget.se
Telefon 08-545 560 50
Bilden är hämtad ur boken STOCKHOLM NATT & DAG,
utgiven av Informationsförlaget. Foto Trons/Scanpix.